Kalkulačky

Investičná "hypotetická" kalkulačka
Slúži na určenie výnosnosti kombinácie jednorazovej aj pravidelnej investície. Zakomponovaný je aj vplyv inflácie na hodnotu majetku a na konci investičného obdobia simuluje plán výberu za súčasného ďalšieho zhodnocovania majetku.

Jednorázová investícia
Slúži na určenie výnosnosti jednorazovej investície.

Pravidelná investícia
Slúži na určenie výnosnosti pravidelnej investície.

Plán výberu
Slúži na simulovanie plánu výberu z vopred danej hodnoty majetku, ktorý sa ďalej zhodnocuje.

Inflácia
Slúži na určenie vplyvu inflácie na hodnotu majetku.
 

Iné

IBAN konvertor
Slúži na prekonvertovanie čísla účtu do tvaru IBAN a späť.