Veľká konkurencia pre banky je tu: Kolektívne pôžičky
Kolektívne pôžičky by sa dali prirovnať k mostom, ktoré spájajú priamo investora s človekom vo finančnej...
11.02.2016  openiazoch.zoznam.sk