Investičné banky upriamujú svoju pozornosť na hedžové fondy pre drobných investorov - FinancnyTrh.com
Niekoľko investičných bánk uviedlo, že začínajú zameriavať svoju pozornosť na hedžové fondy pre
21.07.2013  financnytrh.com