Kolaps hedžových fondov v histórii
Na konci roka 2012 všetci hovorili len o Johnovi Paulsonovi. Manažér hedge fondu bol požiadaný, aby
03.02.2013  financnytrh.com