Investičné banky upriamujú svoju pozornosť na hedžové fondy pre drobných investorov - FinancnyTrh.com
Niekoľko investičných bánk uviedlo, že začínajú zameriavať svoju pozornosť na hedžové fondy pre
21.07.2013  financnytrh.com
Kolaps hedžových fondov v histórii
Na konci roka 2012 všetci hovorili len o Johnovi Paulsonovi. Manažér hedge fondu bol požiadaný, aby
03.02.2013  financnytrh.com