IPO (initial public offer) - teda vydanie nových akcií spoločností, ktoré dovtedy neboli obchodované na...
05.02.2010  investujeme.sk