Po ôsmych po sebe nasledujúcich uzavretiach ceny so stratou si množstvo ľudí kladie otázku, či takáto...
06.03.2009  investujeme.sk