Kríza je nebezpečenstvo aj príležitosť
Tohtoročné udalosti na svetových finančných trhoch sa nielen vyrovnali, ale aj výrazne prekonali...
28.10.2008  finweb.hnonline.sk
Kríza a inflácia sú dôsledok nerovnováh
Čo vysvetľuje úverová kríza v USA v kombinácii s rastom komoditných cien a zvyšujúcou sa infláciou na...
28.10.2008  finweb.hnonline.sk