Po ôsmych po sebe nasledujúcich uzavretiach ceny so stratou si množstvo ľudí kladie otázku, či takáto...
06.03.2009  investujeme.sk
„Som najnešťastnejší muž. Nevedomky som zruinoval svoju krajinu. Veľkú priemyselnú krajinu začal...
30.01.2009  investujeme.sk